OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Turistička agencija Aurea zaključuje ugovore za pružanje usluge smještaja sa vlasnikom smještaja kao zakupodavcem te gostom kao zakupoprimcem. Aurea sudjeluje isključivo kao agent te stoga i snosi isključivo odgovornost agenta.

Opći uvjeti poslovanja turističke agencije Aurea objavljeni su na internet stranici www.aurea-krk.com te agencija zadržava pravo promjene istih.

1. REZERVACIJE

Plaćanjem predujma za rezervaciju odabranog smještaja u zadanom periodu, gost bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja.

Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana te razliku do pune cijene putnik uplaćuje 14 dana prije početka korištenja usluge. Nakon uplate predujma agencija šalje pismenu potvrdu rezervacije gostu koja sadržava sve potrebne informacije o rezerviranom smještaju. Pismena potvrda rezervacije poslana na email, zajedno sa Općim uvjetima poslovanja, predstavlja ugovor o najmu između gosta i vlasnika. U slučaju da plaćanje nije provedeno u dogovorenom roku, agencija će rezervaciju voditi kao otkazanu te je ovlaštena ponuditi prethodno rezervirani termin novom gostu

Putna dokumentacija (voucher) sa svim detaljima oko check-ina, dobiva se nakon uplate ukupnog iznosa rezervacije, te se tada može izlistati iz sučelja "Moje Rezervacije".

U pismenoj potvrdi rezervacije naznačeno je vrijeme dolaska i odlaska gosta. Smještaj u sobe/apartmane moguć je u većini slučajeva iza 15,00h na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10,00 h na dan završetka korištenja usluga. Ukoliko dođe do kasnijeg odlaska gosta od dogovorenog, gost je obvezan platiti vlasniku sve dodatne troškove nastale u tom periodu te ih vlasnik naplaćuje direktno od gosta. Dolazak iza 19,00 h nužno je najaviti unaprijed. U slučaju ranijeg dolaska gost neće biti u mogućnosti ući u rezervirani smještani objekt. Primopredaja ključeva odvija se po dolasku gosta u smještajni objekt te nakon što je plaćena potpuna cijena najma.

2. CIJENE I PLAĆANJA

2.1. Cijena i valuta

Cijena usluge navedena je na internet stranicama. Sve vrste posebnih usluga koje su navedene kao opcionalne putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Objavljene cijene na internet stranicama izražene su u Eurima.

Troškovi vode, plina, električne struje i interneta, kao i posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i okoliša su uključeni u ukupnu cijenu najma smještaja ukoliko nije drugačije navedeno u opisima apartmana objavljenima na Internet stranicama.

2.2. Plaćanje

Rezervacija je obvezujuća, te je obvezan predujam u iznosu od 30% cijene dogovorenog smještaja, nakon kojeg je rezervacija potvrđena, ugovor s vlasnikom zaključen, a Opći uvjeti poslovanja prihvaćeni. U slučaju da plaćanje nije provedeno u dogovorenom roku, ugovor o najmu smatra se raskinutim, te je agencija ovlaštena napraviti novi Ugovor o najmu s drugim gostom, bez posebne obavijesti.

Dozvoljene metode plaćanja su:

  • kreditne kartice : VISA, MASTER CARD, AMEX, MAESTRO
  • bankovna doznaka

Ako nije drugačije dogovoreno sa osobljem agencije.

Prilikom terećenja kartice, navedeni iznos konvertira se u vašu lokalnu valutu sukladno tečaju izdavatelja kreditne kartice. Kao rezultat konverzije, moguća su manja odstupanja od izvorne cijene navedene u EUR na agencijskim Internet stranicama.

Kod uplate bankovnom doznakom u valuti EUR, ne postoji mogućnost tečajnih razlika. Agencija ne snosi naknade bankarskih institucija.

Ukoliko se plaćanje rezervacije vrši unutar 15 dana prije dolaska - mogućnost uplate depozita neće biti ponuđena, već je potrebno uplatiti ukupan iznos kreditnom karticom. U tom slučaju nije moguće odabrati bankovni transfer kao metodu plaćanja.

2.3. Nepridržavanje roka uplate

Gost je obvezan provesti plaćanje u periodu i na način koji je objašnjen u ovoj stavci Općih uvjeta poslovanja. Ukoliko gost ne poštuje rok uplate, takav oblik ponašanja smatra se ozbiljnom povredom ugovornih obveza, te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka. Agencija bi trebala, iako nije obvezna, ali u skladu sa poslovnom politikom posebnog uvažavanja gostiju, poslati gostu obavijest kao podsjetnik o obvezi plaćanja sa prikladnim periodom ispunjavanja danih obveza prije mogućnosti prestanka ugovora. U slučaju raskida ugovora, već izvršene uplate se ne vraćaju gostu.

3. OTKAZ REZERVACIJE

3.1. Otkaz rezervacije od strane Aurea International

Ukoliko se dogodi da Aurea international mora stornirati putniku već unaprijed rezerviran konkretni objekt iz razloga što su nastale izvanredne ili nepredviđene okolnosti Aurea je dužna putniku ponuditi zamjenu iste ili veće kvalitete ili izvršiti povrat novca uplaćenih za rezervaciju.

U slučaju nedostupnosti smještajnih objekata na otoku Krku zbog razloga više sile kao što su potres, poplava, požar, ograničenja kretanja nastala zbog pandemije ili slično, agencija i vlasnik nisu odgovorni za otkazane rezervacije. Ako postoji mogućnost, gostu će biti ponuđena druga, što sličnija, ponuda ili će biti ponuđen smještaj u istom smještajnom objektu u nekom budućem terminu boravka.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Aurea pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.

Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Aurea nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

3.2. Otkaz ili promjena rezervacije od strane gosta

Zaključen ugovor o najmu može biti otkazan samo u pismenom obliku (email). Otkazivanje je provedeno od dana kada je agencija primila obavijest o otkazivanju i prema uvjetima navedenim u ovoj stavci.

Ukoliko putnik otkaže rezervaciju, Aurea International zadržava:

  • za otkaz više od 30 dana prije dolaska - 10% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz 30 -15 dana prije dolaska - 30% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz od 14 - 1 dana prije dolaska- 99% od ukupne cijene rezervacije
  • "no-show" - 99% od ukupne cijene rezervacije

Navedeni uvjeti otkaza rezervacija ne odnose se na slučajeve više sile i izvanrednih situacija na području otoka Krka (kao što su zatvaranje smještajnih objekata zbog potresa, poplava, požara, ograničenja kretanja u slučajevima pandemija, zatvaranja Krčkog mosta ili slično) kada postoji mogućnost da povrat uplaćenih akontacija neće biti moguće izvršiti.

Aurea preporuča da se u vlastitoj državi ugovori polica putnog osiguranja koja pokriva rizik otkazivanja rezervacije.

Ako putnik koji otkaže putovanje pronađe novog korisnika iste rezervacije, u istom periodu, za istu cijenu i pod istim uvjetima, Aurea zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Naknadna promjena smještajnog objekta nije moguća bez dodatnih troškova, obzirom da agencija ima zaključen Agencijski ugovor o proviziji s vlasnicima smještajnih objekata koji su razne fizičke i pravne osobe, te je izdana faktura pri rezervaciji i plaćen porez.

4. BROJ GOSTIJU

U svakom trenutku, broj gostiju u smještajnom objektu i njegovim pripadajućim objektima ne smije biti veći od broja gostiju navedenog u potvrdi. Ovaj broj osoba uključuje djecu neovisno o njihovoj dobi. Djeca do jedne godine starosti nisu uključena u navedeni broj osoba, ali njihov dolazak mora biti najavljen unaprijed.

Na zahtjev gosta, broj gostiju može biti povećan do maksimalnog kapaciteta najkasnije 3 dana prije dolaska uz pismenu molbu podnesenu direktno agenciji.

Ukoliko se u bilo kojem trenutku u smještajnom objektu nalazi veći broj osoba od dopuštenog, u taj broj ulaze i osobe koje su došle u posjetu, vlasnik ili agencija zadržavaju pravo raskida ugovora o najmu koji odmah nastupa na snagu bez otkaznog roka. Gost je dužan napustiti smještajni objekt, zajedno sa pripradajućim stvarima i sa svim osobama koje su boravile u tom objektu, u periodu od 2 (dva) sata, te gost ne zadržava pravo zahtijevanja povrata plaćenog iznosa od vlasnika i/ili od agencije.

5. KUĆNI LJUBIMCI I ALERGIJE

Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je samo u pojedinačnim slučajevima i uz obaveznu doplatu i prethodnu najavu. Tijekom procesa rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca te je dodatni trošak čišćenja vezan za kućne ljubimce automatski dodan ukupnom iznosu najma. Nije dopušteno držati veći broj ljubimaca nego što je registrirano i spomenuto u potvrdi. Također, kućnim ljubimcima strogo je zabranjen pristup bazenu.

U nekim smještajnim objektima držanje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno. Međutim, ni vlasnik ni agencija ne mogu garantirati da se u kući nisu prethodno nalazili kućni ljubimci ili da vlasnik nema kućne ljubimce. Agencija ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju koje mogu nastati u bilo kojem smještajnom objektu.

Ako gost dovede kućnog ljubimca bez prethodne najave, vlasnik i/ili agencija zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji odmah stupa na snagu, bez otkaznog roka, a gost je obvezan napustiti smještaj trajno zajedno sa svim osobama u periodu od 2 (dva) sata te ne zadržava pravo zahtijevanja povrata plaćenog iznosa od vlasnika i/ili agencije.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKATA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji RH, važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranici. Opisi su rađeni prema podacima koji su iz dotičnih objekata poslani Aurea International.

Prehrana, udobnost, kao i ostale usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Turistička agencija Aurea ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na internet stranicama, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Aurea International ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera- vlasnika smještajnih kapaciteta.

Vlasnik smještajnog objekta je dužan pri zaključivanju ugovora sa agencijom dati istinite i potpune informacije o objektu te time on/ona preuzima odgovornost prema gostu.

Aurea International nije odgovorna za greške u fotografijama i printanim greškama pismene potvrde.

Aurea International objavljuje na web stranici www.aurea-krk.com sve informacije o smještajnim objektima koji se nalaze u njenoj ponudi s namjerom pružanja pravovremene i pravovaljane informacije koje dobije od vlasnika smještaja. Vlasnik je isključivo odgovoran za pružanje tih informacija o smještaju te se agencija ne smije držati odgovornom u slučaju neispravnih, nepotpunih ili lažnih informacija.

7. ŠTETE, REKLAMACIJE I POPRAVCI

7.1. Reklamacije

U interesu je putnika da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji.

Žalbe koje se odnose na čistoću smještajnog objekta moraju biti podnesene ne kasnije od 24 sata te su podnesene direktno vlasniku. U slučaju podnošenja žalbi, gost je dužan dati prihvatljiv termin kako bi vlasnik riješio pritužbu. Ako gost nije zadovoljan rješenjem žalbe može kontaktirati agenciju Aurea International direktno telefonom ili na e-mail adresu kako bi riješili žalbu na odgovarajući način. Pisane žalbe mogu dostavili na email adresu: aurea@aurea-krk.com .

Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Aurea takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na pravovremeno podneseni prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se putnik odriče prava na tužbu.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos.

Agencija Aurea je proučila stanje smještajnih objekata pri zaključivanju ugovora sa vlasnikom te nije odgovorna za moguća dodatna odstupanja od danih informacija spomenutih na internet stranici.

Ukoliko gost napusti smještajni objekt prije kraja dogovorenog boravka i bez prethodne najave i/ili dogovora sa agencijom, agencija ne snosi nikakvu odgovornost te gost ne zadržava pravo zahtijevanja povrata uplaćenog iznosa za odabrani smještaj.

Putnik i Aurea će sporove nastojati razriješiti sporazumno.

7.2. Depozit u slučaju štete

Određeni smještajni objekti zahtijevaju depozit koji se plaća po dolasku direktno vlasniku smještaja. Depozit služi kao sigurnost za prouzrokovanu štetu. U slučaju da je uzrokovana šteta viša od iznosa depozita, gost je dužan platiti potpuni iznos štete vlasniku. Ako nikakva šteta nije prouzročena, vlasnik je dužan vratiti ukupni iznos depozita gostu tijekom primopredaje ključa na samom odlasku gosta.

7.3. Šteta

Gost je dužan ponašati se odgovorno prema iznajmljenom smještaju. Također, dužan je vratiti smještajni objekt u stanju u kojem ga je našao. Za svaku prouzročenu štetu gost odgovara direktno vlasniku.

Namjerno narušavanje javnog reda ili uništavanje imovine smatra se ozbiljnom povredom ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka.

Gost je dužan tijekom boravka odmah prijaviti vlasniku nastajanje bilo kakve vrste štete u smještajnom objektu ili na posjedu oko njega. Na odlasku gosta i prije primopredaje ključeva, gost je dužan provjeriti stanje iznajmljenog smještaja zajedno s vlasnikom. U obzir se uzima i potreba za dodatnim čišćenjem ukoliko je gost ostavio vlasniku smještaj u lošem stanju.

Agencija ne preuzima odgovornost za moguće nastale štete prema vlasniku ni prema gostu. Sve moguće razmirice koje mogu nastati između gosta i vlasnika, rješava se direktno između njih.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i zemlje kroz koju putuje te da se pridržava kućnog reda u hotelskim objektima i apartmanima.

8.1. Kućni red i buka

Svaki smještajni objekt ima svoj kućni red koji se nalazi na vidljivom mjestu te su gosti dužni poštovati pravila tog kućnog reda. Ukoliko se gosti ne ponašaju u skladu s kućnim redom, to se može smatrati ozbiljnom povredom odredbi ugovora o najmu, te su u tom slučaju vlasnik i/ili agencija ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu bez otkaznog roka, a gost je obvezan napustiti smještaj trajno zajedno sa svim osobama koje su boravile s njime u periodu od 2 (dva) sata te ne zadržava pravo na povrat plaćenog iznosa od vlasnika i/ili agencije.

Isto tako, ukoliko gost ometa javni red i mir bukom, te se ne smiri nakon upozorenja, vlasnik i/ili agencija zadržavaju pravo raskida ugovora o najmu bez otkaznog roka.

8.2. Bazen

Gost je obvezan slijediti upute svih vrsta koje se odnose na upotrebu bazena te koje su dane od strane vlasnika ili agencije a odnose se na njenu/njegovu sigurnost. Gosti koriste bazen i njegove sadržaje na vlastitu odgovornost. Djeca ne smiju biti prisutna na području bazena bez nadzora odrasle osobe. Ukoliko je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone, može se dogoditi da bazen nije u funkciji.

Za sve štete nastale na ili u bazenu gost je obvezan kompenzirati štetu direktno vlasniku.

9. OBVEZE AUREA International

Aurea International je dužan brinuti se o izvršenim uslugama, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.

Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije i koriste se za daljnju komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka.

Zbog usklađenja s nedavno usvojenom regulativom Europske unije pod nazivom General Data Protection Regulation (GDPR), od putnika se, za registaciju, traže samo osnovni podaci koji su potrebni za realizaciju rezervacije i podrazumijevaju: ime i prezime nositelja rezervacije, email adresa i kontakt broj telefona. Sva komunikacija vezana uz proces rezervacije, odvija se primarno emailom.

Adresa, zajedno s imenom i prezimenom putnika, broj kartice, datum isteka i CVV broj, traže se isključivo u slučaju plaćanja online kreditnom karticom, međutim Aurea niti u kom slučaju ne sprema te podatke. Nakon ispunjenja upitnika za plaćanje, uneseni podaci o kartici šalju se direktno banci/kartičnoj kući radi autorizacije plaćanja i ne spremaju se na našim Internet stranicama, stoga ti podaci ne postoje u našoj bazi podataka.

Ukoliko želite primati newsletter s aktualnim ponudama i obavijestima (max. 3 godišnje), na isti se možete prijaviti putem sučelja „Moj Račun“ na stranicama www.aurea-krk.com. Na isti se način, u bilo kojem trenutku, možete odjaviti za primanje istog.

Podatke o prijavi na našim internet stranicama (korisničko ime i lozinku) možete također trajno obrisati kroz sučelje „Moj Račun“ minimalno 30 dana nakon isteka Vaše posljednje rezervacije.

Ukoliko sami ne zatražite brisanje podataka o prijavi, isti će se trajno obrisati iz baze 24 mjeseci nakon Vaše posljednje rezervacije.

Internet stranice www.aurea-krk.com poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line i off-line. Kompletne internet stranice www.aurea-krk.com koriste HTTPS protokol, to jest zaštićene su sigurnosnim protokolom (SSL).

Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

11. OBJAVA RECENZIJA

Ukoliko gost pošalje recenziju smještaja turističkoj agenciji Aurea – zadržavamo pravo objave iste na našim web stranicama. Recenzija se neće objaviti samo u slučaju kada gost pismenim putem izričito traži da se ista ne objavi na Internet stranicama.