Otok Krk - vremenska prognoza - 7 dana

Otok Krk se nalazi u pojasu umjerenog i blagog mediteranskog podneblja. Otok Krk ubraja se i u najsunčanije dijelove Europe sa 2500 sunčanih sati u godini.

Prosječna ljetna temperatura zraka iznosi 26°C.

  • U svibnju u prosjeku ima 5 dana u kojima maksimalna dnevna temperatura bude viša od 25°C.
  • U lipnju možete očekivati u prosjeku 15 dana u kojima maksimalna dnevna temperatura pređe 25°C.
  • U srpnju i kolovozu, u svakom od mjeseca ima u prosjeku 25 dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom višom od 25°C, od kojih je otprilike 10 dana u svakom od mjeseca sa maksimalnom temperaturom preko 30°C.
  • U rujnu u prosjeku ima 10 dana u kojima maksimalna dnevna temperatura bude viša od 25°C.

Prosječna srednja temperatura mora u razdoblju srpanj-rujan viša je od 23°C, dok tokom srpnja i kolovoza površinska temperatura mora može doseći i 27°C.

Pogledajte kakvo je vrijeme sada na grad Krk webcam-u.

Vremenska prognoza za Krk za slijedećih sedam dana


Otok Krk - prosječna dnevna temperatura

Krk Island average temperatures