ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az Aurea Utazási Iroda - Ügynökség a szálláshely tulajdonosával, mint bérbeadójával és a vendéggel, mint bérlővel köt szállásszolgáltatás nyújtásáról szóló Szerződést. Az Aurea kizárólag mint, Ügynök vesz részt az ügyintézésben és ezért kizárólagosan ügynöki felelősség terheli.

Az Aurea Utazási Iroda Általános Üzleti Feltételei a www.aurea-krk.com honlapon jelent meg továbbá az Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa azokat.

1. FOGLALÁSOK

Az adott időszakon belül a kiválasztott szálláshelyen történő foglalás előlegének kifizetésével a vendég feltétel nélkül elfogadja az Általános Üzleti Feltételeket.

A bejelentkezéskor, a kiválasztott szolgáltatás lefoglalása céljából, az utas a csomag teljes árának 30% -át fizeti ki, továbbá a különbséget a teljes árig az utas 14 nappal a szolgáltatás igénybevételének kezdete előtt köteles megfizetni. A befizetést követően az Utazási Iroda a foglalásról a vendég részére írásos visszaigazolást küld, amely valamennyi szükséges információt tartalmaz a lefoglalt szálláshelyről. Az e-mail címre megküldött foglalásról szóló írásos visszaigazolás, az Általános Üzleti Feltételekkel együtt, egyben a vendég és szálláshely tulajdonosa közötti Bérleti Szerződést jelenti. Abban az esetben, ha a fizetési kötelezettséget a vendég a megadott határidőn belül nem teljesíti, az Ügynökség törölni fogja ezt a foglalást, és ezek után az Ügynökség jogosult arra, hogy a törölt foglalást új vendég részére ajánlja fel.

A befizetés minden részlete, a check-in-re vonatkozó utazási utalvány (voucher) a foglalás teljes összegének kifizetése után válik elérhetővé és ezt követően az erre vonatkozó visszaigazolást a "Saját foglalások" felületről lehet letölteni.

A foglalás írásos visszaigazolás a vendég érkezésének és távozásának időpontját is tartalmazza. A szobákat / apartmanokat többnyire 15 órakor lehet elfoglalni a szolgáltatás igénybevétele kezdő napjától és a szolgáltatás utolsó napján reggel 10,00 órakor kell elhagyni. Amennyiben a vendég a bejelentettnél későbben érkezik, ebben az esetben a vendég köteles a tulajdonosnak az adott időszakban felmerülő további költségeket megfizetni, amely költségeket a vendég közvetlenül fizeti meg a tulajdonos részére. A 19.00 óra után érkezést szükséges előzetesen bejelenteni. A megadott időponttól való korábbi érkezés esetén a vendég nem fogja tudni átvenni a lefoglalt szálláshelyet. A kulcsátvétel a vendégek a szálláshelyre történő érkezésekor és a teljes bérleti díj kifizetése után következik.

2. ÁRAK ÉS FIZETÉSI MÓD

2.1. Árak és devizanem

Az utazás ára a honlapunkon megtalálható. Minden különleges szolgáltatások, amelyek ott szerepelnek, de nincsenek feltüntetve az árban, az utazót terhelik, aki köteles ezeket megrendelni még az utazásra való jelentkezésekor, vagy megbeszélés szerint a helyszínen kifizetni. Amennyiben az utazó az utazás ideje alatt kéri a külön szolgáltatást, abban az esetben a helyszínen fizet érte abban a valutában, amely abban az országban érvényes, ahol éppen akkor tartózkodik

Az EUR-ban kifejezett internetes oldalakon közzétett árak a KUNA hazai pénznemen alapulnak mégpedig rögzített árfolyam szerint 1 EUR = 7,60 HRK.

A bérleti díj tartalmazza a víz, gáz, villany és internet költséget, továbbá az ágyneműt, törölközőt, konyharuhát, a lakás utólagos tisztítását a bérlet lejártát követően, a medence és környezetet karbantartását, kivéve, ha a konkrét apartmanra a honlapon közzétett hirdetésében eltérő szabályok kerültek meghatározásra.

2.2. Fizetési mód

A foglalás kötelezettséget jelent, kötelező a kiválasztott szálláshely teljes árának 30% -át megelőlegezni és miután a foglalást visszaigazoljuk, a szállás tulajdonossal a Bérleti Szerződés megkötésre kerül, az Általános Üzleti Feltételeket pedig elfogadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha a fizetési kötelezettség a megadott határidőn belül nem kerül teljesítésre, a Bérleti Szerződés felbontottnak tekintendő, továbbá az Ügynökség jogosult arra, hogy egyéb vendéggel új Bérleti Szerződést kössön, minden további értesítés nélkül.

Megengedett fizetési mód:

  • hitelkártya: VISA, MASTER CARD, AMEX, MAESTRO
  • banki utalás

Amennyiben másképpen nem állapodtak meg az Ügynökség munkatársaival.

A kártya terhelésekor, a feltüntetett KUNA érték az Ön helyileg használt hivatalos deviza nemébe kerül átszámolásra a hitelkártyát kibocsátó intézet által elfogadott árfolyam szerint. A devizaváltás következményeként, kisebb eltérés lehetséges a megadott árhoz viszonyítva, amely EUR-ban került meghatározásra az Ügynökség internetes oldalain.

Az EUR devizanemben történő banki átutalással történő fizetéskor nem lehetséges árfolyam-különbség. Az Ügynökség nem viseli a banki költségeket.

Amennyiben a foglalás a szálláshely bérletét megelőző 15 napon belül történik – nem fogjuk felajánlani az előleg utalásának lehetőségét, hanem kötelező a teljes összeg hitelkártyával történő megfizetése egyösszegben. Ebben az esetben nem lehet banki átutalást választani fizetési módként.

2.3. A fizetési határidő elmulasztása

A vendég köteles a fizetési kötelezettséget az Általános Üzleti Feltételek ezen bekezdésében ismertetett időszakban és módon rendezni. Ha a vendég nem tartja be a meghatározott fizetési határidőt, az ilyen cselekedete a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül, és a Bérleti Szerződés előzetes értesítés és felmondási idő nélkül megszűnik. Az Ügynökség a vendégek különös figyelembevételével történő üzleti politikájának megfelelően - bár nem kötelező erre – a vendégnek írásban értesítést küldhet és emlékezteti a vállalt fizetési kötelezettségre egy újabb fizetési határidő kitűzésével, a Bérleti Szerződés megszűnése előtt. A Szerződés felbontása esetén, a már átutalt összeget a vendég részére nem fizessük vissza.

3. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

3.1. A foglalás lemondása az Aurea International részéről

Előfordulhat, hogy az Aurea International kénytelen stornózni az utazók részéről előre lefoglalt szálláshelyet az adott szálláshelyet érintő váratlan esemény miatt. Ekkor az Aurea köteles az utazónak cserelehetőséget biztosítani, ami a lefoglalt szálláshellyel azonos vagy annál jobb minőségű, ennek meghiusulása esetén a befizetett összeget visszafizeti.

Abban az esetben, ha a szállás a Krk-szigeten vis major (árvíz, tűz stb.) miatt nem vehető igénybe, az Ügynökség és az ingatlantulajdonos nem tartozik felelősséggel. Ha lehetőség van rá, az ügynökség az adott időpontra más területen hasonló szállást kínál, vagy az adott szálláshelyen későbbi időpontot ajánl fel.

Az utazónak kötelessége érvényes személyes úti okmányokkal rendelkeznie. Az érvénytelen okmányok az utazás lemondását jelentik, és ha az utazó mulasztása miatt az Aureának költségei adódnának, így az utazó köteles a felmerült költségeket megtéríteni.

Amennyiben az utazás során az utazó az okmányát elveszíti vagy ellopják tőle, az új okmányok kiállítása az utazót terhelik. Az Aurea nem vállal felelősséget a vám-, rendészeti- vagy más hatósági döntések miatt, mely szerint az utazónak megtiltják az egyes országokba való belépését.

3.2. A foglalás lemondása vagy módosítása a vendég által

A szerződés kizárólag írásban mondható fel. A felmondás napján az a nap értendő, amikor a megrendelő a felmondási szándékát e-mailen Aurea International e-mail címére eljuttatja.

Ha a vendég lemondja a foglalást, az Aurea International az alábbi összegeket tartja vissza:

  • az érkezés előtt több mint 30 nap előtti felmondás esetén - a teljes foglalási ár 10%-a
  • az érkezés előtt 30 és 15 nap közötti felmondás esetén - a teljes foglalási ár 30%-a
  • az érkezés előtt 14 és 1 nap közötti felmondás esetén - a teljes foglalási ár 99%-a
  • "no-show" - a teljes foglalási ár 99%-a

Fentiek alól kivételt képeznek a rendkívüli körülmények (pl. földrengés, szálláshelyek bezárása tűzeset miatt, a szabad mozgás korlátozása járvány miatt, a szigetre való eljutás a Krk-híd lezárása miatt stb.), melyek esetén visszatérítésre nincs lehetőség.

Az Aurea International javasolja, hogy mindenki saját országában kössön biztosítójánál a foglalás lemondásának esetére fedezetet nyújtó útlemondási biztosítást.

Ha az utas, aki lemondja az utazást, maga helyett másik utast talál, aki a helyébe lép a lefoglalt időszakban, azonos áron és azonos feltételek mellett, az Aurea csak a névcsere miatt keletkező módosítási díjat számítja fel.

A szálláshelyek későbbi cseréje nem lehetséges további költség nélkül, tekintettel arra, hogy az Ügynökség szerződéses viszonyban áll a szálláshelyek tulajdonosaival, akik különböző természetes és jogi személyek, és akik a foglalásról számlát állítottak ki, amely alapján adófizetési kötelesség keletkezett.

4. A VENDÉGEK LÉTSZÁMA

Minden pillanatban a vendégek száma a szálláshelyen és a hozzá kapcsolódó létesítményekben nem haladhatja meg a visszaigazolásban szereplő vendégek létszámát. Ez a létszám a gyermekek számát is magában foglalja függetlenül, hogy milyen életkorú gyermekekről van szó. Az egy évnél fiatalabb gyermekek nem tartoznak ezen vendégek létszámához, de érkezésüket előzetesen bejelenteni szükséges.

A vendégek kérésére a vendégek száma a maximális kapacitásig legfeljebb 3 nappal az érkezés előtt, az Ügynökségnél közvetlenül benyújtott írásos kérelemmel vehető igénybe.

Ha bármelyik pillanatban a szálláshelyen a bejelentettnél több személy tartózkodik, ez a szám tartalmazza azok is, akik látogatóba jöttek, a tulajdonos vagy Ügynökség fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Bérleti Szerződést a vendéggel, felmondási határidő nélkül. A vendég köteles végleg elhagyni a szálláshelyet az összes poggyásszal és társaival együtt, akik a szálláshelyen tartózkodtak, mégpedig 2 azaz két órán belül, továbbá a vendégnek a tulajdonostól és/vagy Ügynökségtől nincs joga a kifizetett összeget visszakövetelni.

5. HÁZI KEDVENCEK ÉS ALERGIA

A házi kedvencek tartózkodása csak egyedi esetekben engedélyezett, kötelező kiegészítő költség mellett és előzetes értesítés esetén. A foglalás során a vendégnek meg kell jelölni a házi kedvencek számát, és a házi kedvencek takarításának többletköltsége automatikusan a bérleti díj teljes összegét növeli. Nem megengedett a bejelentettnél nagyobb számú házi kedvencet hozni. Úgyszintén, a házi kedvencek részére szigorúan tilos a medencéhez a hozzáférés.

Egyes szálláshelyeken a házi kedvencek tartása nem engedélyezett. Azonban sem a tulajdonos, sem az Ügynökség nem tudja garantálni, hogy előzőleg a szálláshelyen nem tartózkodott semmilyen házi kedvenc vagy hogy a tulajdonosnak nincs házi kedvence. Az Ügynökség nem vállal felelősséget a vendégek esetleges allergiás reakcióiért, amelyek bármely szálláshelyen felmerülhetnek.

Ha a vendég előzetes bejelentés nélkül házi kedvencét magával hozza, a tulajdonos és/vagy Ügynökség fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felbontsa vele a Bérleti Szerződést felmondási idő nélkül, a vendég pedig köteles a többi társával együtt végleg elhagyni a szálláshelyet 2 azaz két órán belül, továbbá a vendégnek a tulajdonostól és/vagy Ügynökségtől nincs joga a kifizetett összeget visszakövetelni.

6. AZ SZÁLLÁSHELYEK KATEGORIZÁLÁSA ÉS LEÍRÁSA

A felajánlott szálláshelyek leírásai megtalálhatók a honlapunkon, és a megjelenítés pillanatában érvényesek az érintett ország hivatalos idegenforgalmi besorolása szerint. Az ott feltüntetett adatokat a vendéglátók küldték el az Aurea International részére.

Az étkezést, a komfort elemeit és egyéb szolgáltatásokat a szálloda/apartman kínálatából a helyi idegenforgalmi hatóságok felügyelik, ám a szálláshelyek és szolgáltatások alapszínvonalai különböznek, így nem hasonlíthatóak össze.Az Aurea tourist agency (utazási iroda) nem vállal felelősséget azon szóbeli vagy írásbeli információkért, amelyek nem felelnek meg a szolgáltatások és szálláshelyek leírásának a honlapunkon, és amelyek harmadik személytől származnak.

Az Aurea International úgyszintén nem vállal felelősséget olyan pontatlan adatokért, amelyek az üzletfelektől, azaz a szálláshelyek tulajdonosaitól származnak.

A szálláshely tulajdonosa az Ügynökséggel történő Szerződés kötés alkalmával, köteles a szálláshelyről igaz és teljes információt szolgáltatni és ezzel a tulajdonos/tulajdonosnő a vendég felé a felelősséget átvállalja.

Az Aurea International felelősséget nem vállal az esetleges nem megfelelő fotókért vagy a kinyomtatott visszaigazolásban lévő hiányosságokért.

Az Aurea International www.aurea-krk.com című honlapján jelenik meg a tájékoztatás az összes kínálatban lévő szálláshelyről, azzal a szándékkal, hogy a vendég számára a szálláshelyről aszálláshely tulajdonosától kapott pontos és azonnali információt szolgáltassunk. A tulajdonos kizárólagos felelőssége a szálláshelyről adott ezen információk hitelessége, és az Ügynökség nem vállal felelősséget a hibás, hiányos vagy hamis információkért.

7. KÁR, REKLAMÁCIÓK ÉS JAVÍTÁSOK

7.1. Reklamációk

A vendégek érdeke, hogy az esetleges reklamációkat még a helyszínen próbálják megoldani. Amennyiben a vendég reklamálása után sem oldódik meg a helyzet, a vendég köteles kérni egy igazolást, mely szerint nem kapta meg a kért szolgáltatást, illetve azt nem úgy kapta meg, ahogy a szerződésben áll. Az igazolást az utazónak csatolnia kell a reklamációhoz.

A szálláshely tisztaságára vonatkozó kifogásokat legkésőbb egy 24 órán belül be kell nyújtani, amelyet közvetlenül a tulajdonossal szükséges közölni. Kifogás emelés esetén, a vendég köteles egy elfogadható határidőt biztosítani a tulajdonos számára, hogy a tulajdonos a kifogásban emelt mulasztásokat elhárítsa. Ha a vendég nem elégedett a kifogás megoldásával a tulajdonos részéről, az Aurea International Ügynökséggel a kapcsolatot közvetlenül telefonon vagy e-mail -en felveheti, hogy az Ügynökség segítséget adjon a kifogás elfogadható megoldásában. Az írásos kifogásokat a következő e-mail címre kérjük: aurea@aurea-krk.com .

Az írásos reklamációt a vendég köteles az utazást követően 8 napon belül benyújtani. Amennyiben az utas fenti határidőn túl reklamál, az Aurea-nak ezt nem köteles elfogadnia.

A reklamáció ügyben a szervezőnek kötelessége írásos végzést hoznia a reklamáció kézbesítésétől számított 14 napon belül, de a végzés meghozatalának határidejét meghosszabbíthatja még 14 nappal, amennyiben további információkra lenne szüksége.

A szervező csak azokat a reklamációkat fogja rendezni, amelyeket nem lehet a helyszínen megoldani. Amíg folyamatban van az ügy, de legfeljebb 14, illetve 28 napig a reklamáció benyújtásától számítva, az utas visszavonhatatlanul lemond a közvetítő, vagy más személyek, az UHPA (Horvát Utazási Irodák Egyesülete), vagy egyéb intézmény segítségéről, illetve a médiáknak való nyilatkozat tételéről. Egyidejűleg, az utazó lemond a fellebbezési jogáról is.

A reklamáció legmagasabb kompenzációs összege elérheti a megreklamált szolgáltatás összegét, és nem tartalmazza a már használt szolgáltatásokat és a teljes összeget.

Az Aurea Ügynökség a szálláshelyeket a tulajdonossal együtt az általuk létrejött Szerződés megkötésekor áttekintette, és az esetleges későbbi eltérésekért a honlapon közzétett információkhoz viszonyítva további felelősséget nem vállal.

Ha a vendég a lefoglalt szálláshelyet a megbeszélt tartózkodási idő lejárta előtt elhagyja előzetes bejelentés és/vagy az Ügynökséggel történő egyeztetés hiányában, az Ügynökség felelősséget nem vállal, továbbá a vendégnek nem áll jogában a már kifizetett szállásdíjat a kiválasztott szálláshelyre vonatkozóan visszakövetelni.

Az utas és az Aurea a félreértéseket igyekeznek békés úton rendezni.

7.2. Kárfedezésére letétbe helyezett összeg - kaució

Valamely konkrét szálláshely tulajdonosai külön letét, kaució megfizetését követelik, amelyet jövetelkor a tulajdonosnak kell közvetlenül átadni. A pénzletét egy biztonsági eszköz és az esetleges okozott kár fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha az okozott kár értéke meghaladja a letétbe helyezett összeg értékét, az ügyfél köteles a kártérítés teljes összegét a tulajdonosnak megtéríteni. Ha nem történt semmilyen káresemény, a vendég tartózkodása ideje alatt, a tulajdonos köteles a vendég részére a letétbe helyezett összeget, kauciót, teljes egészében visszafizetni a vendég távozása során, a kulcsátadással egyidejűleg.

7.3. Kár

A vendég köteles a bérlemény állagát megóvni, azt rendeltetés szerűen használni. Ugyancsak, köteles a szálláshelyet eredeti állapotban, ahogyan átvette, átadni a tulajdonosnak. Minden okozott kárért a vendég közvetlenül a tulajdonos felé tartozik felelősséggel.

A közrend szándékos megzavarása vagy a tulajdon szándékos megrongálása, a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül, és a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal előzetes értesítés nélkül megszűnik.

A vendég a szálláshelyen való tartózkodása ideje alatt köteles haladéktalanul értesíteni a tulajdonost bármilyen okozott káreseményről, amely a szálláshelyen vagy a körülötte lévő területen keletkezett. A vendég távozása során, de a kulcsok átadása előtt, a vendég köteles meggyőződni az bérlemény állapotáról a tulajdonossal együtt. Számításba jöhet a tisztításra vonatkozó többlet költség is, ha a vendég a tulajdonosnak a szálláshelyet rossz állapotban adja vissza.

Az Ügynökség nem vállal felelősséget a tulajdonos vagy a vendég felé okozott károkért. A vendég és a tulajdonos között keletkezett esetleges nézeteltéréseket, közvetlenül egymás között rendezik.

8. AZ UTAS KÖTELEZETTSÉGE

A vendég köteles betartani a Horvát Köztársaság törvényeinek megfelelő előírásokat, és azoknak az országoknak a törvényeit, amelyeken keresztül utazik, valamint a szállodákban és apartmanokban köteles betartani a házirendet.

8.1. Házirend és zaj

Minden szálláshely házi renddel rendelkezik, amely látható helyen található, és a vendégeknek a házrend szabályait tiszteletben kell tartaniuk. Ha a vendég nem tartják be a házirendet, a tulajdonos és/vagy Ügynökség fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felbontsa vele a Bérleti Szerződést felmondási idő nélkül, a vendég pedig köteles a többi társával együtt végleg elhagyni a szálláshelyet 2 azaz két órán belül, továbbá a vendégnek a tulajdonostól és/vagy Ügynökségtől nincs joga a kifizetett bérleti díjat visszakövetelni.

Hasonlóképpen, ha a vendég megsérti a közrendet és a nyugalmat továbbá a figyelmeztetést követően sem korrigálja viselkedését, a tulajdonos és/vagy Ügynökség fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felbontsa vele a Bérleti Szerződést felmondási idő nélkül.

8.2. Medence

A vendég köteles betartani a medence használatával kapcsolatos valamennyi utasítást, amelyet a tulajdonostól vagy Ügynökségtől kapott, a medence biztonságos használatára vonatkozóan. A vendégek a medencét és a hozzá tartozó létesítményeket saját felelősségére használhatják. A gyermekek nem tartózkodhatnak a medence közelében felnőtt személy felügyelete nélkül. Amennyiben a szálláshelyet szezonon kívüli időszakra foglalta le, lehetséges, hogy a medence nem működik.

A medence körül vagy a medencében okozott valamennyi kárért a vendég köteles kártérítést fizetni közvetlenül a tulajdonos részére.

9. AZ AUREA International kötelezettsége

Az Aurea International, jó vállalkozó lévén, köteles gondoskodni a szolgáltatások szakszerű teljesítéséről, és a vendéglátók figyelmes kiválasztásáról, valamint az idegenforgalmi hagyományokhoz híven köteles a vendégek érdekeit képviselni. Továbbá, köteles a vendégeknek minden, a szerződésben rögzített szolgáltatást teljesíteni.

Nem teljesítés esetén köteles a részben vagy teljesen nem teljesített szolgáltatásról a vendégeknek magyarázatot adni.

10. SZEMÉLYI ADATVÉDELEM

A vendég a személyes adatait önként adja meg. Ezeket a személyes adatokat az utazás szervezése érdekében kell közölni, és kizárólag csak a további kommunikációhoz lesznek felhasználva. A személyes adatokat az adatbázisunkban őrizzük.

A nemrég elfogadott Európai Uniós jogszabály rendeletei szerint General Data Protection Regulation (GDPR) címen, az utastól, bejelentkezés céljából, csakis a foglalás realizációjához szükséges alap információt kérünk, a következők szerint: a foglalást kérelmező személy neve, e-mail címe és telefonszáma. A foglalás folyamatához szükséges egyéb információ begyűjtése elsősorban e-mailen történik.

Az utas neve, lakcíme, kártya száma, lejárati dátuma és CVV száma, kizárólag a hitelkártyával történő on-line utalás céljából szükséges, azonban az Aurea semmi esetben sem nem tárolja a bankkártya adatait. A foglalási kérdőív kitöltését követően a bejegyzett kártya adatok közvetlenül a bankhoz / hitelkártya kibocsátó szervezethez érkeznek a fizetés autorizálása miatt és nem tárolódnak a mi honlapunkon, ezért a mi adatbázisunk nem rendelkezik ezekkel az adatokkal. Ha szeretné, hogy az Ön részére is az aktuális ajánlatainkkal és tájékoztatásainkkal (max. 3 évente) newsletter -t küldjük, „Az én számlám” felületen jelentkezzen be a www.aurea-krk.com honlapon. Ugyan ilyen módon, bármikor, kijelentkezhet és lemondhatja a hírlapot.

Internetes oldalainkról a foglalásra vonatkozó adatokat törölheti (felhasználónév és jelszó) úgyszintén „Az én számlám” felületen az Ön utolsó foglalását követő leghamarabb 30 nap után.

Ha külön nem kéri a bejelentkezési adatok törlését, az Ön utolsó foglalásától számított 24 hónapon belül az adatok automatikusan törlődnek adatbázisunkból.

A www.aurea-krk.com internetes oldalaink minden intézkedést megtesznek a felhasználók adatai védelme érdekében. Ezen internetes oldalakon történő bizalmas adatok bejegyzése védve on-line és off-line védve vannak.

A teljes www.aurea-krk.com internetes oldalak a HTTPS protokoll -t használják, illetve biztonsági protokollal (SSL) védve vannak.

További adatvédelmi információk az Adatvédelmi Nyilatkozatban találhatók.

11. RECENZIÓ MEGJELENTETÉSE

Ha a vendég a szálláshelyről recenziót küld az Aurea Utazási Iroda – Ügynökség részére - fenntartjuk a jogot, hogy honlapunkon közzé tegyük. A recenzió nem jelenik meg, ha a vendég írásban kifejezetten kéri, hogy az általa írt recenzió ne jelenjen meg az internetes oldalakon.